Nhiên Mộc chấp nhận 2 hình thức thanh toán:
– Tiền mặt
– Chuyển khoản
Thông tin tài khoản:
Chủ tài khoản: Bùi Thị Thanh Nhàn
Số tài khoản: 61652849
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – CN Văn Lang