Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhiên Mộc sẽ hỗ trợ quý khách hàng đổi hoặc trả sản phẩm theo quy định như sau:
1.Các trường hợp được phép đổi, trả hàng:
– Sản phẩm không đúng kích thước yêu cầu.
– Không đủ số lượng như trong đơn hàng.
– Hàng bị lỗi kỹ thuật do sản xuất, vận chuyển lắp đặt.
2. Các trường hợp không được đổi, trả hàng:
– Sản phẩm đã qua sử dụng, dơ, cũ hoặc hư hại.
– Không có đầy đủ chứng từ bán hàng từ Nhiên Mộc.